Prof. Dr. Benoit Beuselinck is kliniekhoofd op de dienst Algemene Medische Oncologie UZLeuven. Hij behandelt voornamelijk patiënten met urogenitale tumoren. Hij heeft een FWO-onderzoeksmandaat (2019-2024) voor translationeel onderzoek naar predictieve biomarkers bij systeemtherapie voor niercarcinomen. Hij publiceerde ook een aantal artikels over medicatie-geïnduceerde kaakosteonecrose.