Professor Marc Boogaerts (°1950) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Leuven, waar hij specialiseerde in de inwendige geneeskunde, de hematologie en de oncologie. Zijn verdere internationale post-graduate scholing in de leukemie en lymfoombestrijding ontving hij aan het Royal Free Hospital in Londen, aan de Universität München en tijdens 2 verblijven aan de University of Minnesota (USA) – in 1979-1980 als Faculty Member (Haematology section) en in 1983, als Research Consultant op de Beenmergtransplantatie Unit. In 1984 behaalde hij zijn doctoraat aan de KU Leuven.
In 1991 werd hij benoemd tot gewoon Hoogleraar aan de KU Leuven en in 1993 werd hij diensthoofd van de afdeling Hematologie aan het Universitair Ziekenhuis te Leuven.
Hij werd vooral bekend als pionier van de stamceltransplantatie in België, als mede-oprichter van het latere Stamcelinstituut ( SCIL-2005), als stichtend voorzitter van het Leuvens Kankerinstituut ( LKI-2004) en bezieler van de Leuvense Navelstrengbloedbank  (LNBB- 1996).
Daarnaast functioneerde professor Boogaerts ook als departementsvoorzitter en vice-decaan van de Faculteit Geneeskunde, lid van het Directiecomité van de Universitaire Ziekenhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van de School voor Verpleegkunde, stichtend voorzitter van het Marrow Donor Program-Belgium, president van de Belgian Hematological Society en stichtend bestuurslid van de Europese Hematologie Vereniging ( EHA).
Zijn sterke sociale bekommernis uit zich in het voorzitterschap van de vzw Sofhea ( Sociaal Fonds voor Bloedziekten- 1986).
Hij publiceerde 256 artikels in internationale wetenschappelijke tijdschriften ( Pubmed 2014) en was titularis van de Marc Verstraete, de Steverlinck en de  Balcaen leerstoelen in Stamceltransplantatie en de CRUH leerstoel in Experimentele Hematologie. Hij was coordinator van de Internationale Roche Leerstoel in de Hematologie, medisch directeur van het Michael van Waeyenberge Fonds van de Koning Boudewijnstichting, van het Fraiture Fonds voor Lymfoma Biologie en van het HUBO Fonds voor mesenchymale stamcel research.
Zijn onderzoeksinteresses beslaan hoofdzakelijk de behandeling van leukemie en preleukemie, de stamceltransplantatie, de bestrijding van schimmelinfecties en de studie van de functie der witte bloedcellen binnen het afweersysteem van de mens.
Recent legde hij zich ook toe op het ontrafelen en documenteren van de “Geschiedenis van het Bloed” door de eeuwen heen. In 2018 kreeg hij uit de handen van de Koning de eretitel van Grootofficier in de Kroonorde.