In de afgelopen maanden zijn historisch unieke en vergaande maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De implementatie binnen de (tand)artspraktijk van deze vaak ingrijpende maatregelen, waren niet altijd even duidelijk.

In de webinar ‘Kostenbewust de praktijk coronaveilig inrichten’ worden richtlijnen en praktische tips besproken die u in staat stellen om uw praktijk coronaveilig te organiseren.

Deze webinar is een vervolg op ‘Tandheelkunde/MKA in onzeker tijden: maak de praktijk coronaproof’, die nog ‘on demand’ beschikbaar is.

Binnen UZLeuven is er een werkgroep o.l.v. prof. dr. C. Politis opgericht, die de inrichting van de praktijk onder de loep nam. De resultaten hiervan worden in 5 essentiële topics besproken tijdens deze webinar.

 • Prof. dr. Annette Schuermans (Diensthoofd Ziekenhuishygiëne UZL):
  Zijn wijzigingen nodig aan de desinfectie van de tandartspraktijk?
 • Prof. dr. Katrien Lagrou (Diensthoofd van het labo moleculaire biologie UZL):
  Sneltests in de tandheelkunde: een realistische optie?
 • Mevr. Mia Vande Putte (Stafmedewerker dienst Ziekenhuishygiëne UZL):
  Persoonlijke beschermingsmaatregelen: aanbevelingen voor de tandheelkundige praktijk
 • Dhr. Jean Kruth (Afdelingshoofd technische dienst UZL) en dhr. Joren De Troy (HVAC-expert UZL)
  Luchtkwaliteit en luchtzuiveringstoestellen
 • Prof. dr. Constantinus Politis (Diensthoofd MKA UZL):
  Doen wij wat wij zeggen dat we doen in MKA-UZL?