Een optimale behandeling van aangezichtstrauma berust op de expertise van een breed spectrum van tandheelkundige en medische specialisten.

De eerstelijns spoedeisende zorg wordt vaak verleend door de mond-, kaak- en aangezichtschirurg of de tandarts op de spoedafdeling van een ziekenhuis. Voor verdere opvolging wordt de patiënt meestal doorverwezen naar een algemene tandarts of een endodontist. In een latere fase kunnen de orthodontisten, tandprothetici en parodontologen bij een aanvullende behandeling betrokken worden. 

Door de aaneenschakeling van verwijzingen die vaak voortvloeien uit tandheelkundige traumata, gaat de regie over de algehele behandeling soms verloren, wat de kwaliteit van de behandeling niet ten goede komt.

Tandheelkundige traumatologie steunt op kennis uit onderzoek in veel verschillende specialismen. Om deze reden is interdisciplinaire communicatie over de specialiteitsgrenzen heen erg belangrijk.

Met deze webinar-serie belichten we enkele belangrijke aspecten in de multidisciplinaire behandelplanning na dentomaxillofaciaal trauma.

Prof. dr. Yvo Vermylen is algemeen tandarts en gespecialiseerd in de legale aspecten van de tandheelkunde met betrekking tot tandheelkundige schade en traumatologie.

Accr. 1,5 CP (arts) aangevraagd / Tandartsaccr. bij e-learning o.v.

Registeren kan via deze link:

https://zoom.us/webinar/register/WN_G6VExDNWQXKb-VhHq6L-ig